Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Göksel’den Yeni Bir Eser: Türkiye’nin Ortadoğu İle İlişkileri

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Göksel’den Yeni Bir Eser: Türkiye’nin Ortadoğu İle İlişkileri

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyemiz Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Göksel’in Yakın Doğu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hüseyin Işıksal ile birlikte editörlüğünü yapmış olduğu “Turkey’s Relations with the Middle East: Political Encounters after the Arab Spring” adlı kitap uluslararası yayıncı Springer tarafından yayımlanmıştır. 

Alanında uzman birçok akademisyenin katkı verdiği eser 14 bölümden oluşmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Göksel’in kitap içerisinde bir tanesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Michelangelo Guida ile ortak yazılmış olarak üç bölümü bulunmaktadır.

 

Kitap Hakkında

Bu çalışma Türkiye ile Ortadoğu ülkelerinin son yıllarda hızla değişen ilişkilerini ve bölgeyi etkileyen güncel siyasi meseleleri işlemektedir. Türkiye, 2002 yılında AK Parti’nin iktidara gelmesinden sonra hızla Ortadoğu siyasal sisteminin baş aktörlerinden biri olmuştur. 2011 yılında yaşanan Arap Baharı’nın yarattığı siyasi belirsizlikler, halen devam etmekte olan trajik Suriye iç savaşı ve tüm bölgeye yayılan terörizm faaliyetleri Türk dış politikasında radikal değişimler yaratmış ve Türkiye’nin İran, Suudi Arabistan, Mısır, Suriye ve Irak gibi bölgesel güçlerle ilişkilerini şekillendirmiştir.

2011 sonrasında da Türkiye ile Ortadoğu arasındaki siyasal, ekonomik ve kültürel etkileşim derinleşerek devam etmektedir. Günümüzde bölgedeki hayatı temelden etkileyen terörizm, azınlıklar, mezhepsel çatışmalar, ekonomik kalkınma, demokratikleşme ve modernleşme gibi meseleler Türkiye ve Ortadoğu arasındaki karmaşık bağlar tartışılmadan tam anlamıyla anlaşılamaz. Bu konular geleneksel olarak ülkelerin iç meseleleri sayılmıştır; fakat söz konusu eser bir yandan bunların bölgesel boyutlarını vurgularken, öte yandan da Türkiye ile diğer Ortadoğu bölgesel güçlerinin dış politikalarına etkilerini incelemektedir.          

 

 

 

 

“Işıksal ve Göksel’in editörlüğünde hazırlanan bu çalışma, Ortadoğu’daki güncel siyasi meselelerin birçoğunu derinlemesine tartışmış ve bölgedeki çetin sorunları incelikli yorumlarla analiz etmiştir. Eser Ortadoğu ve Türkiye ile ilgilenen tüm okuyucular için başucu kitabı olabilecek niteliklere sahiptir ve hem tecrübeli akademisyenler, hem alanı çalışmaya yeni başlamış öğrenciler, hem de siyasetçiler için değerli bir kaynak olacaktır”.   

Prof. Dr. Tareq Ismael (University of Calgary, Kanada)

 

 

 

 

 

Görüntülenme: 956 Yayınlanma Tarihi: 30 Ekim 2017