Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Çift Anadal Programı Öğretim Planı

Üniversite Senatosunun 29.09.2022 tarih ve 2022/19-3 sayılı karar eki        EK.3

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) LİSANS ÇİFT ANADAL PROGRAMI

ÖĞRETİM PLANI

I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
POLS101 Introduction to Political Science Z 4 0 0 4 6
SOC101 Introduction to Sociology Z 3 0 0 3 6
LAW101 Fundamental Concepts of Law Z 3 0 0 3 5
ECON171 Introduction to Economics Z 3 0 0 3 6
TOPLAM   13 0 0 13 23
TOPLAM KREDİ   13 23
               
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
POLS102 Introduction to International Relations Z 4 0 0 4 6
POLS106 Constitutional Law Z 3 0 0 3 5
STA174 Statistics Z 2 1 0 3 7
TOPLAM   9 1 0 10 18
TOPLAM KREDİ   23 41
               
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
POLS201 History of World Politics I Z 4 0 0 4 6
POLS203 International Law Z 3 0 0 3 5
POLS205 History of Political Thought I Z 4 0 0 4 6
POLS207 Turkish Politics Z 4 0 0 4 6
TOPLAM   15 0 0 15 23
TOPLAM KREDİ   38 64
               
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
POLS202 History of World Politics II Z 4 0 0 4 6
POLS204 Foreign Policy Analysis Z 4 0 0 4 6
POLS206 History of Political Thought II Z 4 0 0 4 6
POLS210 International Organizations Z 3 0 0 3 5
TOPLAM   15 0 0 15 23
TOPLAM KREDİ   53 87
               
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
POLS301 Turkish Foreign Policy Z 4 0 0 4 6
POLS303 Politics in Developing Countries Z 4 0 0 4 7
TOPLAM   8 0 0 8 13
TOPLAM KREDİ   61 100
               
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
POLS302 Turkey-EU Relations Z 4 0 0 4 6
POLS304 Theories of International Relations Z 4 0 0 4 7
TOPLAM   8 0 0 8 13
TOPLAM KREDİ   69 113
               
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
POLS401 Comparative Politics Z 4 0 0 4 7
POLS403 Political Sociology Z 4 0 0 4 7
TOPLAM   8 0 0 8 14
TOPLAM KREDİ   77 127
               
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
POLS402 Theories of Democracy and Multiculturalism Z 4 0 0 4 7
ECON402 International Political Economy Z 3 0 0 3 5
TOPLAM   7 0 0 7 12
TOPLAM KREDİ   84 139
               
      KREDİ AKTS      
  Toplam Kredi    84 139      
  Zorunlu Dersler   84 139      
  Seçmeli Dersler    0 0      
  Öğretim Dili İngilizce Olan Dersler    84 139      
  Öğretim Dili İngilizce Olan Derslerin Kredisi/Toplam  Kredi   100%      
  Toplam ders sayısı   0      
  Zorunlu ders sayısı   0      
  Zorunlu Ders Toplam Kredi   100%      
  Seçmeli Ders  Toplam Kredi   0%      
  Alan Seçmeli Ders Sayısı   0      
  Serbest Seçmeli Ders Sayısı   0