Bölüm Hakkında

Bölüm Hakkında

Bölüm 2013 yılında siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında birinci sınıf kalitede eğitim vermek amacıyla kurulmuştur. Program yetkin dil becerilerine sahip; çalıştığı toplumu, siyasetini ve küresel dünyayı anlayabilen bürokrat ve çalışanlar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Ayrıca, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yeni nesil akademisyenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefleri gerçekleştirmek için bölümümüzün müfredat ve programı beş temele dayanmaktadır:

 1. Yetkin öğretim kadrosu: Akademik kadromuz Türkiye ve dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim görmüş, çok iyi yayınları bulunan, yüksek dil ve öğretim becerilerine sahiptir.
   
 2. Dil yetenekleri: Program öğrencilerin küresel olayları yakalamaları ve alanlarındaki temel literatürü takip edebilmelerini sağlamak amacıyla tamamen İngilizce’dir. Öğrenciler bölüme ciddi bir İngilizce hazırlık sınıfından sonra ve B2 seviye İngilizce yeterliliğini sağladıktan sonra başlayabilirler. Türk olmayan öğrencilerin topluma daha iyi katılmaları için ayrıca Türkçe hazırlık sınıfında Türkçe öğrenmeleri önerilmektedir. Bunun yanında öğrencilerin rekabeti yüksek ortamda başarılı olabilmek ve daha farklı toplumları da iyi anlamak için ikinci bir yabancı dili daha öğrenmeleri beklenmektedir.
   
 3. Zorlayıcı akademik ortam: Üniversitemiz İSAM (İslam Araştırma Merkezi-Centre for Islamic Studies)—Altunizade kampüsünde bulunmaktadır— en iyi araştırma kütüphanesi ile aynı kampüste olmasına rağmen, geniş ve zengin bir akademik kütüphaneye sahip olmak için ciddi kaynaklar ayırmaktadır. Bunun yanında üniversitemiz konferanslar, seminerler ve değişim programları ile zaten kozmopolit olan İstanbul’da düşünmeye teşvik eden bir ortam oluşturmaya çalışmaktadır. Bunun yanında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi tüm dünyadan öğrenciler için cazip olmaya çalışmaktadır.
   
 4. Küresel ve bölgesel bakış açısı: Küresel bir köyde yaşamaktayız, ve siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü öğrencilerine küresel bir bakış açısı kazandırmalıdır. Yine de bunun yanında, öğrencilerin egemen dünya trendinin dışında da düşünmek için çalışmalıdırlar. Küresel ve bölgesel bakış açısı kazanmak için lisans öğrencilerinin temel alanlarda yetkin olmaları (Karşılaştırmalı Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Teorisi, Siyaset Sosyolojisi ve Türk Siyaseti) ve 2. Yılın sonunda Türkiye’nin ciddi ekonomik ve siyasi ilgisinin olduğu ve aynı zamanda dünyanın da küresel politik ajandasını belirleyen alanlardan bölgesel bir uzmanlık seçmeleri (Balkanlar, Ortadoğu, Avrasya ve Avrupa Birliği) ve olanlarda derinleşmeleri gerekmektedir.
   
 5. Farklılıklara saygı ile eğitim: Üniversitemiz ve bölümümüz, öğrenci ve öğretim görevlilerinin farklılıklara saygılı ve destekleyen tutumda olmalarını ilke edinmiştir. Biz, ancak dini, kültürel, cinsiyet, milliyet ve siyasi farklılıkların birlikte bulunabildiği ortamlarda akademik çevrenin zenginleşebileceğine inanmaktayız.