Neden 29 Mayıs Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, yerel ve küresel düzeyde siyasetin işleyişini inceler. Günümüzde devletlerin iç meselesi olmaktan çıkan rejim, demokratikleşme, eşitsizliklerin giderilmesi, din, özgürlükler, azınlıklar ve hakları, devletin yeri ve rolü, uluslararası politika, çevre ve hukuk, karşılaştırmalı sistemler gibi konuların küresel ve yerel etik-normatif değerler de dikkate alınarak, karşılaştırmalı olarak incelenmesi önem kazanmaktadır. Bunların yanısıra halen dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışma ve savaşlar, açlık ve su sorunu gibi yaşamsal konular, bölgesel gelişmişlik farklılıklarından kaynaklanan küresel ve uluslararası sorunlar bütün insanlığı ilgilendirmektedir. Bu ve benzeri konularda akademik bir eğitim vermeyi hedefleyen bölümümüz, öğrencilerimize siyasi, iktisadi, hukuki konuların yanında, özellikle Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren Ortadoğu, Avrasya, Balkanlar ve Avrupa bölgesel alanlarından birinde uzmanlık kazandırmayı amaçlıyor. 

Vizyonu

Vizyonu Akademik olarak sağlam temellere dayanan ve öğrencilerini dünya şartlarına göre yetiştirmeyi hedefl eyen bölümümüzde, Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olacak vizyon sahibi mezunlar vermek tek hedefimizdir.

 

Öğretim Dili

Öğretim Dili Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün öğretim dili İngilizce’dir. Bölüm öğrencileri, 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfına tabi tutulurlar. 2. sınıfın tamamlanmasından itibaren ikinci bir yabancı dil öğrenmelerini sağlamaya yönelik bir müfredat hazırlanmıştır.

Neden 29 Mayıs Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü?

• İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğrencileri, şehrin merkezinde bulunan, modern, estetik ve tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitedeki kampüsümüzde, İstanbul’un sunduğu tüm imkanlardan yararlanabiliyor.
• Tamamı yurt dışından doktoralı öğretim üyesi kadromuzla, öğretim dili İngilizce olan programımızda mezunlarımızın İngilizceye ileri derecede hâkim olmaları sağlanıyor.
• Bölümümüzde uyguladığımız modüler sistemle, daha lisans aşamasında istediğiniz bölge konusunda uzmanlaşabilecek ve İngilizce’nin yanı sıra ilgi duyduğunuz bir bölgesel dili de öğrenebileceksiniz. Seçtiğiniz bölge uzmanlık alanına göre Arapça, Almanca, İtalyanca, Rusça, Kazakça, Özbekçe gibi dillerden en az birini öğrenebilme imkanı sunuyoruz.
• Türkiye’de en yüksek uluslararası öğrenci oranına sahip olan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde öğrencilerimiz bölümün gerektirdiği uluslararası ortamı sınıfl arında yaşayabiliyorlar.

 

Lisansüstü Olanaklar

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları, akademik kariyer hedefl eyen adaylar için ufuk açıcı imkânlar sunuyor. Programlarda Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum ve bunun jeopolitik gereklilikleri göz önünde bulundurularak, bölgesel ve küresel politikaları vurgulayan bir ders planı oluşturuldu. Öğrencilerimiz alan derslerinin yanı sıra günümüz politikaları üzerindeki belirleyici etkisi olan “siyasi tarih” bilgisini de Tarih Yüksek Lisans Programı’ndan, ortak seçimlik ders havuzundan alabiliyor. Böylelikle günümüzde dış politikanın etkin olarak yürütüldüğü Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya gibi Türkiye’nin tarihi mücavir coğrafyalarını bu tarih formasyonuyla birlikte ele alabiliyor ve akademik çalışmalarına yansıtabiliyorlar. 

 

İş olanakları

• Dışişleri Bakanlığı’na girerek diplomat olmak, çok sayıda gencin hayal ettiği bir gelecek. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü diplomasi alanında bir kariyer için gerekli olan temelleri mezunlarına kazandırıyor. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler Dışişleri Bakanlığı’nın her yıl açtığı meslek memurluğu sınavlarına girebilme hakkını elde ediyorlar.
• Ayrıca Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere bütün bakanlıklarda görev alabiliyor, kaymakamlık ve müfettişlik sınavlarına girebilmenin yanı sıra, kamunun diğer birimlerinde de mesleki kariyer yapabilme şansını kazanıyorlar.
• Bankalarda ve özel şirketlerin çeşitli birimlerinde görev yapabiliyorlar.
• Ayrıca uluslararası kuruluşlarda meslek memuru olarak kariyer yapmak için gereken formasyonu kazanıyor ve bu kurumların açtıkları sınavlara girme hakkını elde ediyorlar.

 

Erasmus+ Öğrenme Hareketliliği İkili Anlaşmaları

ÜLKE/Şehir
Kurum
Erasmus+ kodu
Kontejan
Kademe
İnternet Sitesi

İTALYA/Torino

Università degli Studi di Torino

I TORINO01

2

YL

http://www.unito.it/

İTALYA/Cosenza

Università della Calabria

I COSENZA01

1

YL

http://www.unical.it/

İTALYA/Cenova

Università degli Studi di Genova

I GENOVA01

2

Lisans

YL

https://unige.it/

LİTVANYA/Kaunas

Vytautus Magnus University

LT KAUNAS01

2

YL

http://www.vdu.lt/

MAKEDONYA/Üsküp

International Balkan University

MK SKOPJE04

2

Lisans

http://www.ibu.edu.mk

 


 

Akademik Kadro

Prof. Dr. Michelangelo Guida


Lisans ve Yüksek Lisans: Istituto Universitario Orientale - 2001
Yüksek Lisans: School of Oriental and African Studies - 2002
Doktora: Istituto Universitario Orientale – 2005


İtalya’da doğan Doç. Dr. Michelangelo Guida, Napoli’de bulunan Istituto Universitario Orientale Siyaset Bilimi Bölümünde 2001’de lisans ve ilk yüksek lisans derecesini aldı. 2001-2002 yıllarında Londra’da SOAS’ta Türk Siyaseti üzerinde yüksek lisansını tamamladı. Yine 2005’te Istituto Universitario Orientale’de doktorasını bitirdi. 2005 ile 2013 yılları arasında Fatih Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde çalıştı. 2011’de ise Doçent oldu. Michelangelo Guida’nın çalışma alanı Türkiye ve Orta Doğu’daki İslâmcılık ve seçmen davranışlarıdır. Bu iki alanda çeşitli uluslararası dergilerde ve kitaplarda yayınları bulunmaktadır.

 

Doç. Dr. Özgür ÜNAL ERİŞ


Lisans: Boğaziçi Üniversitesi - 1996
Yüksek Lisans: Exeter Üniversitesi - 1998
Doktora: Essex Üniversitesi - 2005


Doç. Dr. Özgür ÜNAL ERİŞ Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1996 yılında mezun olduktan sonra İngiltere University of Exeter Centre of European Studies’den 1998 yılında yüksek lisans ve İngiltere University of Essex Department of Government’dan 2005 yılında doktora derecesini almıştır. 2001-2015 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Avrupa Birliği Bölümü’nde Avrupa Birliği kurumları, teorileri, tarihi ve dış ilişkiler konularında ve 2014-2015 yılları arasında Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde uluslararası göç, çağdaş siyaset kuramları, Avrupa Birliği tarih ve kuramları konularında dersler vermiştir. Uzmanlık alanı Avrupa Birliği enerji güvenliği, komşuluk politikası, özellikle yasadışı göç gibi çeşitli güvenlik tehditleri olan Doç. Dr. Ünal Eriş’in bu konularda çeşitli uluslararası dergi ve kitaplarda yayınlanmış makale ve yazıları ve Germany’s Support on Turkey’s EU Membership: 1990-1999 başlıklı bir kitabı vardır. Ünal Eriş çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

 

Doç. Dr. Emrah Safa GÜRKAN


Lisans: Bilkent Üniversitesi - 2003
Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi - 2006
Doktora: Georgetown University - 2012
 

Yrd. Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra, gene aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde Prof. Halil İnalcık’ın danışmanlığında 16. Yüzyılda Batı Akdeniz’de Osmanlı korsanları üzerine hazırladığı tezle 2006 yılında yüksek lisans derecesini aldı. Doktora çalışmalarını 2012 yılında Georgetown Üniversitesi’nde Osmanlı-Habsburg rekabeti çerçevesinde 16. Yüzyıl Akdenizi’nde İstihbarat konusu üzerine tamamladı. Medeniyetler arası diplomasi, saray hizipleri, Osmanlı stratejisi ve karar alma mekanizması, serhat çalışmaları, korsanlık, kölelik ve ihtida konuları üzerine uzmanlaşan Gürkan çeşitli uluslararası dergilerde makaleler yayınladı.

 

Yrd. Doç. Dr. Fabio VICINI


Lisans:
 Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia - 2003
Yüksek Lisans: Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia - 2006
Doktora: SUM - Institute Italiano di Scenze Umane - 2013
 

Fabio Vicini, Sosyal Bilimlerdeki lisans derecesini University of Modena e Reggio Emilia'dan, Kültürel Antropoloji alanındaki yüksek lisans derecesini ise Milano-Bicocca Üniversitesi' nden aldı. Berlin'deki BGSMCS ve ZMO'da doktora bursuyla çalışmalar yürüttükten sonra Antropoloji ve Tarih alanındaki doktorasını Siena Üniversitesi'nde tamamladı.

 

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan GÖKSEL


Lisans: İstanbul Üniversitesi - 2010
Yüksek Lisans: Durham University - 2011
Doktora: Durham University - 2015
 

Oğuzhan Göksel, 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans derecesini aldı. Çalışmalarına İngiltere’de bulunan Durham Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü Orta Doğu alanında tamamladığı yüksek lisans derecesi ile devam eden Göksel; Durham Üniversitesi School of Government and International Affairs’te hazırladığı “Assessing the Turkish Model: Modernisation Trajectory of a non-Western Society in Comparative Perspective” başlıklı doktora çalışmalarını tamamladı. Gelişmekte olan ülkelerin modernleşmesi, karşılaştırmalı siyaset, gelişmenin iktisadi politikası, dış siyaset analizi, siyasi İslam, Orta Doğu ve Orta Asya bölgelerinde kimlik ve vatandaşlık gibi konular üzerine uzmanlaşan Göksel’in çeşitli dergilerde ve kitaplarda yayınları bulunmaktadır.

  

Yarı Zamanlı Öğretim Üyeleri

Prof Dr. Ahmet NOHUTÇU
Doç. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM
Doç. Dr. Erhan DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KALKAN
 Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ELİK

 

 

Görüntülenme: 960 Yayınlanma Tarihi: 17 Mart 2016