Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisansüstü Programları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisansüstü Programları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans programı öğrencilerinin Karşılaştırmalı Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Teorisi, ve Türk Siyaseti alanlarında uzmanlaşmalarını amaçlamaktadır. Bunun yanında, entelektüel derinlik kazanmaları ve bağımsız düşünmek, sorgulamak, eleştirel düşünmek, işbirlikçi çalışmalarda bulunmak ve farklı bakış açılarına açık olmalarını sağlayacak türlü araçları sunmayı hedeflemektedir. Bu sebeple; bölümümüz disipliner-arası ve çok boyutlu yaklaşıma sahiptir.

Yüksek lisans programımız için öğretim dili İngilizce ve Türkçe’dir. Öğrencilerimiz her iki dilde de karmaşık siyaset bilimine ait metinlerin ana fikrini anlayabilecek ve akıcı şekilde iletişim kurabilecek düzeyde yetkin olmaları gerekmektedir.

Başarılı bir yüksek lisans öğrencisi program ve derslerle ilgili teslim tarihlerine riayet etmelidir. Bahar dönemi sonunda danışman seçimini gerçekleştirmesi ve bir araştırma konusu oluşturmalıdır. İlk adım olarak çalışmak istenilen alan belirlenmelidir ve birlikte çalışılması düşünülen öğretim görevlisine danışmanlık talebi iletmelidir. Bölümümüzdeki her öğretim görevlisinin bir araştırma uzmanlık alanı vardır; size uygun danışmanı bulmak için CV ve yayın bilgilerini inceleyin. Eğer bölüm dışından bir danışman ile çalışmayı tercih ederseniz, bölüm başkanı sizi bu konuda yardımcı olacaktır.

Haziran sonu itibariyle konu, başlık ve danışman seçimi belirlenmiş olmalı ve bunun Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bildirilmiş olması gerekmektedir.

Ekim’in ilk haftası bir seminerde bölüm başkanının belirlediği bir komisyon önünde araştırma önerisi sunumu gerçekleştirilir. Araştırma önerisini hazırlarken; araştırma tezinizi tanımladığınızdan, konu ile ilgili temel literatür taramasının sunulduğundan, ve metod ve programınızı açıkladığınızdan emin olun.

Mayıs sonu itibariyle tez savunması için Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne başvurmuş olmalısınız. Çalışmanızın son halinin bir kopyasını Haziran ve Temmuz ortasında toplanacak olan inceleme komisyonuna sunmalısınız.

Tezin öğrencinin akademik formda formüle ettiği orijinal bir çalışma olması ve kesinlikle akademik etiğe uygun olması gerekmektedir. Tez 25.000 ila 30.000 kelime (dipnot ve bibliyografya dahil) aralığında olmalıdır. Bölümümüz öğrencilerinin güncel Şikago stilini uygulamalarını beklemektedir. (The Chicago Manual of Style for the editing style and bibliography)Yine de danışmanınız ile birlikte çalışma alanınıza daha uygun başka bir stili de kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Tezli Yüksek Lisans programı müfredatı şöyledir:

Tezsiz Yüksek Lisans programı müfredatı şöyledir: