Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı İlanı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümüne 2547 Sayılı Kanun’un 33. Maddesi  ile “Öğretim  Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Birim

Bölümü/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

1

 

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi

14.12.2018

 Son Başvuru Tarihi

28.12.2018

 Ön Değerlendirme Tarihi

02.01.2019

 Sınav Giriş Tarihi

04.01.2019

 Sonuç Açıklama Tarihi

08.01.2019

 

GENEL ŞARTLAR

 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Alanlarındaki puan türünde ALES’ten en az 70 puan almış olmak,
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 80 puan veya eşdeğerliği  kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

 

ÖZEL ŞARTLAR

 1. Fakültelerin Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği İlişkileri lisans programlarından mezun olmak ve Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler, Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler, Afrika Çalışmaları, Ortadoğu Çalışmaları, Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları, Afrika Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler, Avrasya Çalışmaları, Avrasya Araştırmaları, Balkan Çalışmaları, Balkan Araştırmaları alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
 2. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
 3. Atama yapılacak programın Lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekir.
 4. Tezli yüksek lisans eğitimi öğrencisi olmak.

 

BAŞVURU BELGELERİ

 • Başvuru Dilekçesi (35 yaşından gün almış adaylar başvuramazlar).
 • YÖK formatında özgeçmiş.
 • 1 adet Fotoğraf.
 • Nüfus cüzdan fotokopisi.
 • Öğrenim Belgeleri (lisans diploması, resmi lisans transkripti (asıl veya onaylı suret olarak).
 • Yüksek lisansa kayıtlı olunduğunu gösterir öğrenci belgesi.
 • Yabancı ülke yükseköğretim kurumlarından alınan diploma denkliklerini gösteren onaylı belge.
 • ALES Sonuç Belgesi (En az 70 puan).
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği  kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduğunu gösteren belge.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumu gösterir belge.

 

BAŞVURU YERİ

Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 34764 Ümraniye/ İstanbul adresinde yerleşik İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuru dilekçesi ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Görüntülenme: 1524 Yayınlanma Tarihi: 14 Aralık 2018 Güncellenme Tarihi: 14 Aralık 2018 17:45:39